Talita biedt opvang, huisvesting en begeleiding voor meerderjarige vrouwen, alleenstaand of met kinderen, die tijdelijk, omwille van zeer uiteenlopende omstandigheden geen woonst meer hebben.

Adres 

Vlierwijk 03
1000 Bruxelles

Telefoon 
02/262 23 78
Soorten geweld 
(Ex-)partnergeweld
Seksueel geweld
Seksuele uitbuiting
Vrouwelijke genitale verminking
Gedwongen huwelijken
Eergerelateerd geweld
Cybergeweld
Seksistische en/of seksuele intimidatie
Gynaecologisch of verloskundig geweld
Soorten diensten 
Telefonische advies en oriëntatie
Eerste raadpleging en beoordeling
Medische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Sociale ondersteuning
Psychologische ondersteuning
Onderdak
Opvang van ouders met kinderen
Collectieve lotgenotengroepen/supportgroepen
Ondersteuning rond seksuele en reproductieve gezondheid
Werktalen 
Frans
Nederlands
Specifieke situaties 
Gebruik en/of verslaving
Psychische stoornissen
Handicap
Sekswerk / prostitutie
Onzeker administratieve situatie
Taalbarrières
Dak- en thuisloosheid
Beschikbaarheid 
24/7
Toegankelijkheid 
Andere mogelijke aanpassingen
Volledig gratis service 
Nee
Locatie