Toegankelijkheidsverklaring

equal.brussels verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken in overeenstemming met de volgende wetgeving: Ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Website: https://stop-violence.brussels

Niveau van overeenstemming

Er werd een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse waaruit werd geconcludeerd dat de website volledig conform is.

Contactgegevens

In het geval van vragen of bedenkingen over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen met:

equal.brussels
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
T. +32 (0)2 800 36 75 (van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00)
E. equal@sprb.brussels

Als de dienst hierboven niet thuis geeft, kunt u contact opnemen met de volgende bemiddelingsinstantie:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Synergie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit en Performantie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
T. +32 (0)2 800 37 54
E. klachten@gob.brussels
U kunt ook het klachtenformulier online via IRISbox invullen: https://irisbox.irisnet.be/

Verbeterplan

Er zal een grondige audit worden uitgevoerd zodra de definitieve architectuur van de website is goedgekeurd.

Deze verklaring werd opgesteld op 12.04.2024.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 12.04.2024