Fysiek, telefonisch, online en mobiel onthaal voor volwassenen voor alle vragen en problemen:
- informatie en advies, korte hulpverlenings- en begeleidingsgesprekken, indien nodig doorverwijzing naar externe en interne diensten
- crisisinterventie
- chatpermanentie

Adres 

Antwerpselaan 34
1000 Brussel
1000 Bruxelles

Telefoon 
024864500
Soorten geweld 
(Ex-)partnergeweld
Eergerelateerd geweld
Cybergeweld
Seksistische en/of seksuele intimidatie
Soorten diensten 
Telefonische advies en oriëntatie
Eerste raadpleging en beoordeling
Juridische ondersteuning
Sociale ondersteuning
Psychologische ondersteuning
Werktalen 
Nederlands
Engels
Specifieke situaties 
Gebruik en/of verslaving
Psychische stoornissen
Handicap
LGBTQI+
Sekswerk / prostitutie
Onzeker administratieve situatie
Taalbarrières
Dak- en thuisloosheid
Beschikbaarheid 
Van maandag tot vrijdag (daguren)
Toegankelijkheid 
Toegankelijke gebouwen
Andere mogelijke aanpassingen
Volledig gratis service 
Ja
Locatie